Ce reprezinta echipamentul individual de protectie (EIP)?
Ce reprezinta echipamentul individual de protectie (EIP)?

Prin echipament individual de protectie (EIP) se intelege orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop.

Exceptie fac urmatoarele:
a) imbracamintea de lucru si uniformele obisnuite care nu sunt proiectate in mod special pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorului;
b) echipamentul folosit de serviciile de urgenta si salvare;
c) echipamentul individual de protectie purtat sau folosit de armata, politie ori de alte institutii de ordine publica;
d) echipamentul individual de protectie pentru mijloace de transport rutier;
e) echipamentul sportiv;
f) echipamentul de autoaparare sau de descurajare;
g) dispozitivele purtabile pentru detectarea si semnalizarea riscurilor si factorilor nocivi.

Echipamentul individual de protectie trebuie utilizat atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protectie colectiva ori prin masurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.
Echipamentul individual de protectie trebuie sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare.

Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc marit;
b) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
c) sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
d) sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare.

In cazul in care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultana a mai multor echipamente individuale de protectie, aceste echipamente trebuie sa fie compatibile si sa isi pastreze eficacitatea in raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.

In functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecarui lucrator si de performanta echipamentului individual de protectie, sunt determinate conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie, in special durata purtarii.

Echipamentul individual de protectie se distribuie gratuit de angajator. Acesta va asigura buna sa functionare si o stare de igiena satisfacatoare prin intermediul intretinerii, repararii si inlocuirilor necesare. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate stabili dispozitii pe baza carora sa se impuna ca lucratorul sa contribuie la costul unui anumit echipament individual de protectie, in situatiile in care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de munca.

Angajatorul trebuie sa informeaze lucratorul despre riscurile impotriva carora il protejeaza purtarea echipamentului individual de protectie si tot odata sa asigure instruirea lucratorului pentru modul de purtare a echipamentelor de protectie.